Ayın Kaçı Oyunu

Hedefler

Bilişsel Alan ve Dil Alanı
Hedef 2: Verilen nesne, durum, olay, sayı ya da sözcükleri hatırlayabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Bir bütünlük içinde yer alan olay, nesne ya da öğeleri söyleme
4. Sayıları ritmik olarak sayma


Uygulama

Çocuklar, yere daire şeklinde oturtulur. Öğretmen, istediği bir çocuğa sorar;
—Ahmet, bugün ayın kaçı (Çocuk 30'a kadar bir sayı söyler.)?
—23'ü, der.
"O hâlde 23'e kadar sayalım," denir ve el çırpılarak sayılır. Bu kez başka bir çocuğa döner ve;
—Hangi ayda olmak isterdin? diye sorulur.
Çocuk bir ay adını söyler:
—Nisan, der.
"O hâlde nisana kadar sayalım," denir ve el çırpılarak;
—Ocak, şubat, mart, nisan... diye sayılır.
Çocuk otuzun üzerinde bir sayı söyler ya da herhangi bir ay adı söyleyemezse sırt üstü uzanarak dinler, oyundan çıkarılmış sayı¬lır ya da başka bir çocuğa geçilebilir.