1. ORMAN KUŞLARI:oyun alanının bir yanına dikdörtgen biçiminde iki köşe çizilir. Bunlardan biri yuva, diğeri kafestir. Bir ana kuş yuvaya girer. İkinci kişi avcıdır. Kafesle yuva arasında durur. Diğer çocuklar oyun alanının dışına çizilen çizginin arkasına geçerler. Her oyuncuya bir kuş adı verilir. Aynı adı birkaç oyuncuda alabilir. Öğretmen bir kul adı söyler. Bu adı taşıyan kuş ya da kuşlar yuvaya doğru koşarlar. Avcı onları yakalamaya çalışır. Yakalanan kuşlar kafese konur.